Asics METASPEED™ รองเท้าวิ่ง

Asics METASPEED™ รองเท้าวิ่งที่ใช้มนุษย์เป็นที่ตั้งในการออกแบบ

ปัญหาของรองเท้าวิ่งในยุคปัจจุบันคือมักเอาเทคโนโลยีของตัวรองเท้าเป็นที่ตั้ง และให้นักวิ่งต่างๆ ปรับตัวให้เข้ากับรองเท้าของตัวเอง ปัญหาที่ตามมาคือรองเท

Read More