Nike Fast Pack ซีรีส์ทำความเร็วประจำปี 2022

เป็นที่แน่นอนแล้วว่าคอลเลกชันต่อไปที่จะเป็นคอลเลกชันหลักประจำปีของ Nike คือสีนี้ ยังไม่มีชื่อเรียกทางการเลยขอใช้ว่า Fast Pack 2022 ไปก่อนนะ มาในโทนดำ

Read More