adidas 4DFWD 2 รองเท้าพุ่งทะยาน โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี 3D Printing

แม้เทคโนโลยี 3D Printing จะไม่ใช่เรื่องใหม่ในอุตสาหกรรมรองเท้า แต่ adidas ก็ทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ กับการเปิดตัวรองเท้า adidas 4DFWD 2 รุ่นใหม่

Read More
adidas 4DFWD (อาดิดาส โฟร์ดีฟอร์เวิร์ด)

adidas 4DFWD รองเท้าพิมพ์แบบ 3 มิติที่ช่วยส่งแรงกลับได้มากขึ้น 3 เท่า

adidas 4DFWD (อาดิดาส โฟร์ดีฟอร์เวิร์ด) เป็นตัวแทนนวัตกรรมของ adidas ได้อย่างดี ในแง่ของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ที่นำมาใช้ตั้งแต่กระบวนการผลิตรอง

Read More