Tag: ekiden

ชวนดู Hakone Ekiden เทศกาลวิ่งผลัดประจำปีของญี่ปุ่น

Hakone Ekiden การแข่งขังวิ่งผลัดระดับมหาวิทยาลัยประจำปีของยี่ปุ่น จัดขึ้นทุกวันที่ 2-3 มกราคมของทุกปี

Back To Top