On Cloudeclipse หนานุ่ม ไม่ยวบแล้ว แต่เร่งไม่ขึ้น

ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้รีวิวรองเท้า On มานานมากแล้ว คู่สุดท้ายน่าจะ Cloudboom รุ่นแรก และเป็นคู่ที่ชอบมากๆ ด้วย (ใครมีไซส์ 9US และอยากส่งต่อทักมานะ)

Read More