adidas 4DFWD (อาดิดาส โฟร์ดีฟอร์เวิร์ด)

adidas 4DFWD รองเท้าพิมพ์แบบ 3 มิติที่ช่วยส่งแรงกลับได้มากขึ้น 3 เท่า

adidas 4DFWD (อาดิดาส โฟร์ดีฟอร์เวิร์ด) เป็นตัวแทนนวัตกรรมของ adidas ได้อย่างดี ในแง่ของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ที่นำมาใช้ตั้งแต่กระบวนการผลิตรอง

Read More
อดิดาส Adidas 4d Futurecraft Strung

FUTURECRAFT.STRUNG นวัตกรรมทอหน้าผ้าให้เหมาะกับเท้าแต่ละคน

adidas มักจะนำเสนอนวัตกรรมมาให้เราอยู่เสมอ เราได้เห็นเทคโนโลยี 4D ที่เป็นการขึ้นรูปรองเท้าแบบ 3 มิติและใช้งานได้จริง เราได้เห็นโครงการที่นำรองเท้าออก

Read More