Tag: GOrun Razor Excess 2

Razor Excess 2 สายเบาพริ้ว ติดปีกแผ่นคาร์บอน

Razor Excess 2 รองเท้าสายเบา มีแผ่นคาร์บอน น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัม แรงไม่เร่ง วิ่งชิลๆ ไหลๆ ได้ยาวๆ

Back To Top